Empresa

Deia Steve Jobs que l’única manera de fer un gran treball és estimar el que fas. I a Fauria Assessors ens apassiona la nostra feina. Treballem fermament per tal d'oferir un servei integral de qualitat als nostres clients i, com a lleials companys, ens satisfà donar resposta a les vostres inquietuds personals o empresarials.

Fundat pel Sr. Antonio J. Fauria Fortón, i actualment sota la direcció de Maria Fauria Reñé, el despatx acumula una trajectòria de més de trenta anys gràcies a l’esforç realitzat per l’equip de professionals que en formen part i a l’absoluta confiança demostrada pels nostres clients.

Som experts en l’assessorament a empreses i particulars, especialment en les seves vessants fiscal i mercantil. Oferim un servei personalitzat i adaptat a les necessitats de cada empresa, aportant una visió global i, alhora, una resolució detallada dels conflictes que poden sorgir en els sectors jurídic, fiscal, mercantil, comptable o laboral. En l’àmbit civil els particulars poden trobar solucions als seus dubtes o qüestions.

Creiem en l’especialització i la formació continuada. Romanem atents a l’evolució del mercat per tal d’oferir un resposta àgil, eficient i d’alta qualitat. La nostra dedicació diària va dirigida a perfeccionar un servei constant, competent i resolutiu.

Qui som

Maria Fauria Reñé

Maria Fauria Reñé

Direcció/Gerència
T.: 973 243 582
C.: maria@fauriaassessors.com

Marta Gómez Escabrós

Marta Gómez Escabrós

Mercantil/Fiscal/Particulars
T.: 973 243 582  Ext.: 2007 
C.: marta@fauriaassessors.com

Jaume Martínez de Vera

Jaume Martínez de Vera

Fiscal/Empreses
T.: 973 243 582  Ext.: 2005
C.: jaume@fauriaassessors.com

Cèlia Manonelles Perales

Cèlia Manonelles Perales

Laboral/Fiscal/Particulars
T.: 973 243 582. Ext.: 2004
C.: celia@fauriaassessors.com

Antoni Fauria Reñé

Antoni Fauria Reñé

Comptabilitat
T.: 973 243 582  Ext.: 2006
C.: antoni@fauriaassessors.com

Sílvia Pedrós Reñé

Sílvia Pedrós Reñé

Comptabilitat/Fiscal/Empreses
T.: 973 243 582  Ext.: 2003
C.: silvia@fauriaassessors.com

Míriam Caminal Díaz

Míriam Caminal Díaz

Comptabilitat/Fiscal/Empreses
T.: 973 243 582  Ext.: 2002
C.: miriam@fauriaassessors.com

Patrícia Lorca Martínez

Patrícia Lorca Martínez

Gestoria/Administració
T.: 973 243 582  Ext.: 2010
C.: patricia@fauriaassessors.com

Els nostres clients

La cartera de clients de Fauria Assessors és molt diversificada, tant quant al sector d’activitat com al territori. Estem especialitzats en pràcticament tots els àmbits empresarials. I el nostre background és ampli en tots els àmbits empresarials.

 • Activitats professionals: arquitectura, farmàcia, enginyeria, medicina, etc.
 • Agrícola
 • Comerç a l’engròs
 • Comerç al detall
 • Comunicació i audiovisuals
 • Construcció i promoció
 • Distribució
 • Energies renovables
 • Fabricació
 • Hostaleria i restauració
 • Jocs, recreatius i oci
 • Ramader
 • Transport i logística

Serveis

Fiscal

 • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
 • Impost sobre Societats
 • Impost sobre el Valor Afegit
 • Declaracions informatives
 • Impost sobre Transmissions i Actes Jurídics Documentats
 • Impost sobre Successions i Donacions
 • Impost sobre Activitats Econòmiques i altres tributs locals
 • Assessorament de particulars en estimació directa i estimació objectiva
 • Planificació fiscal de les operacions
 • Resolució de consultes fiscals
 • Defensa davant d'inspeccions de tributs

Comptable

 • Adaptació a la normativa comptable vigent
 • Assessorament comptable de societats
 • Comptabilitat en temps real
 • Actualització de comptabilitats endarrerides
 • Valoració d'empreses
 • Auditoria interna
 • Confecció i dipòsit de comptes anuals en el Registre Mercantil
 • Elaboració de llibres obligatoris
 • Informes econòmics d'empreses

Mercantil

 • Assessorament en matèria mercantil
 • Constitució i modificacions estatutàries de societats
 • Contractes mercantils
 • Dissolució i liquidació de societats
 • Transformacions, fusions i escissions de societats
 • Llicències d’apertura i activitat
 • Redacció d’actes i tramitació d’escriptures

Laboral

 • Assessorament i gestió laboral d'empreses
 • Confecció de nòmines
 • Liquidació d'assegurances socials
 • Contractes de treball
 • Altes i baixes de treballadors
 • Legalització de noves empreses
 • Inspeccions de treball
 • Tramitació d'expedients de jubilació, invalidesa...

Jurídic

 • Assessorament i defensa judicial en assumptes civils
 • Assessorament en processos concursals
 • Contractes d’arrendament
 • Negociació extrajudicial d’impagats
 • Reclamació judicial d’impagats
 • Reclamacions econòmico-administratives
 • Recursos administratius i contenciós-administratius
 • Redacció de convenis i assistència judicial en separacions i divorcis
 • Successions i testamentaris

Altres

 • Auditoria externa
 • Informes econòmics i peritatges
 • Gestió de tot tipus de certificats (naixement, matrimoni, defunció...)
 • Examen dels comptes anuals d'acord amb les normes d'auditoria vigents
 • Gestions relacionades amb patents i marques
 • Tramitació de subvencions
 • Tramitació de llicències d'activitat
 • Gestió d'assegurances
 • Emplenament de qüestionaris d'estadística
 • Gestió i tràmits relacionats amb vehicles

Audiovisuals

Contacte

La situació de Fauria Assessors  és immillorable ja que es troba al centre neuràlgic empresarial de Lleida, enfront dels jutjats, al carrer del Canyeret. Les nostres oficines estan sota la precisa mirada de la Seu Vella, baluard arquitectònic de la ciutat.

Oficina: c. Canyeret, 24 baixos – 25007 LLEIDA
T.: 973 24 35 82
Fax: 973 24 07 12
C.: info@fauriaassessors.com

Horari
De dilluns a dijous: de 8 a 18 hores
Divendres: de 8 a 14 hores

Horari d'estiu
De l'1 d'agost al 15 de setembre
Matins: de 8 a 14 hores